apsaugos priemonių zona

apsaugos priemonių zona
apsaugos priemonių zona statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Tai aplink IAE nustatyta kontroliuojamoji zona, kurioje radioaktyvioji apšvita AE normalaus eksploatavimo sąlygomis neviršija leidžiamųjų normų. Apsaugos priemonių zona dar skiriama į prevencinių (per 5 km nuo IAE), skubių (per 30 km) ir ilgalaikių (per 50 km) apsaugos priemonių zonas. Įvykus IAE bendrajai radiacinei avarijai, prevencinių apsaugos priemonių zonoje skubios apsaugos priemonės vykdomos nedelsiant; skubių apsaugos priemonių zonoje – atsižvelgiant į aplinkos radioaktyvaus užterštumo lygį; ilgalaikių apsaugos priemonių zonoje įgyvendinamos iš anksto parengtos apsaugos priemonės nuo ilgalaikių apšvitos dozių, esant radioaktyviai vietovės ir maisto produktų taršai. Gyventojų apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės priemonės yra šios: slėptuvių naudojimas, jodo profilaktika, gyventojų evakavimas. atitikmenys: angl. protective measures zone rus. зона защитных мероприятий

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kontroliuojamoji zona — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Teritorija, kurioje vykdomas pasirengimas radiacinės avarijos padariniams likviduoti. Kontroliuojamai zonai priklauso sanitarinė apsaugos zona ir apsaugos priemonių zona. atitikmenys:… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • radiacinės apsaugos veikmens priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Veiksmai, kurių turi būti imamasi gyventojų apšvitai išvengti arba apšvitos dozėms sumažinti avarinės arba lėtinės apšvitos atveju. Radiacinės apsaugos veikmens priemonės yra šios: ↑… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • laisvės atėmimo vietos draudžiamoji zona — statusas Aprobuotas sritis bausmių vykdymas apibrėžtis Uždara laisvės atėmimo vietos teritorija ar jos dalis, kuri ribojama inžinerinėmis ar techninėmis priemonėmis (aptverta tvora, jų sistema ar kitomis techninėmis priemonėmis), užtikrinančiomis …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sanitarinė apsaugos zona — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Tai aplink IAE (per 3 km) nustatyta kontroliuojamoji zona, kurioje radioaktyvioji apšvita AE normalaus eksploatavimo sąlygomis gali viršyti leidžiamąsias normas. atitikmenys: angl.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • riboto patekimo zona — statusas Aprobuotas sritis branduolinė energetika apibrėžtis Branduolinės energetikos objekto saugomos zonos perimetro išorinėje pusėje esanti zona, į kurią gali būti ribojamas asmenų įėjimas, transporto priemonių įvažiavimas ir kurioje gali būti …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žalioji zona — statusas Aprobuotas sritis gaisrų gesinimas apibrėžtis Už geltonosios zonos esanti saugi teritorija, kuri neveikiama pavojingų veiksnių ir kurioje nėra pavojingų sąlygų žmonių sveikatai ir aplinkai. Žaliojoje zonoje išdėstomas priešgaisrinių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • protective measures zone — apsaugos priemonių zona statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Tai aplink IAE nustatyta kontroliuojamoji zona, kurioje radioaktyvioji apšvita AE normalaus eksploatavimo sąlygomis neviršija leidžiamųjų normų. Apsaugos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • зона защитных мероприятий — apsaugos priemonių zona statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Tai aplink IAE nustatyta kontroliuojamoji zona, kurioje radioaktyvioji apšvita AE normalaus eksploatavimo sąlygomis neviršija leidžiamųjų normų. Apsaugos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • control zone — kontroliuojamoji zona statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Teritorija, kurioje vykdomas pasirengimas radiacinės avarijos padariniams likviduoti. Kontroliuojamai zonai priklauso sanitarinė apsaugos zona ir apsaugos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • контролируемая зона — kontroliuojamoji zona statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Teritorija, kurioje vykdomas pasirengimas radiacinės avarijos padariniams likviduoti. Kontroliuojamai zonai priklauso sanitarinė apsaugos zona ir apsaugos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”